Ansvarig för Kvalitetssäkrande av installationer (Elinstallatör för regelefterlevnad)

Sverige, Skåne län, Lund
The European Spallation Source (ESS) is a European Research Infrastructure Consortium (ERIC), a multi-disciplinary research facility based on the world’s most powerful neutron source. Our vision is to build and operate the world’s most...
The European Spallation Source (ESS)

projektledare inom mark och exploatering till bjuvs kommun.

Sverige, Skåne län
Randstad är världsledande inom bemanning och rekrytering. Vår målsättning är att bidra till en bättre arbetsmarknad. Det gör vi genom att hitta rätt matchning mellan företag och...
Bjuvs kommun

Senior Cloud Integration Specialist

Sverige, Skåne län, Malmö
Med effektiva digitala informationsflöden mellan människor, mobila enheter, molntjänster, system och organisationer ökar flexibiliteten och därmed möjligheten att utveckla en verksamhet mot nya mål. Vår...