Systemförvaltare GIS/NIS

Sverige, Stockholms län, Södertälje
Telgekoncernen består av moderbolaget Telge AB samt ett antal dotterbolag och intressebolag. Hela Telgekoncernen ägs av Södertälje kommun. Vi har tillsammans med näringslivet startat flera lyckade företag som bygger...
Telge Nät AB