Handläggare med ansvar för rymdteknisk utveckling med EU-profil

Sverige, Stockholms län, Solna
Rymdstyrelsen är en expertmyndighet under Utbildningsdepartementet med ansvar för statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i Sverige vad gäller forskning och utveckling. Rymdstyrelsen är Sveriges...
Rymdstyrelsen