Forskare/ Projektledare

Sverige, Norrbottens län, Luleå
Swerim är ett ledande metallforskningsinstitut som bedriver industrinära forskning och utveckling kring metaller och deras väg från råmaterial till färdig produkt. Swerim vill stärka industrins konkurrenskraft...