Stockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare i framkant som driver och utvecklar vatten- och avfallstjänster med miljöfokus. Varje dag, året runt förser vi 1,4 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, företag och andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad. www.stockholmvattenochavfall.se

Processledare kravställning och genomförande

LIKNANDE JOBB

Senior Hydraulic...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Värmlands län, Kristinehamn