Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör. www.skane.se

Elspecialist till Regionfastigheter

Gör skillnad. Varje dag.

Enheten med specialister ingår i verksamhetsområde teknik som har det samlade fastighetstekniska förvaltningsansvaret inom Regionfastigheter. Enhetens uppdrag är att genom sin specialistkunskap, sakkunnighet och erfarenhet stödja verksamhetsområde teknik i den tekniska utvecklingen av Region Skånes fastighetsbestånd och tekniska anläggningar samt i arbetet med att bibehålla eller förbättra värde och funktion för fastigheter och anläggningar. Det innebär också att leda och följa upp arbetet med den tekniska utvecklingen av fastigheter, byggnader och installationer i det ägda beståndet, med hänsyn till samhälls-, ägar- och verksamhetskrav inom våra kompetensområden. Enheten utför utredningar och analyser och tar fram förslag till lösningar och åtgärder. Vidare ansvarar enheten för att ta fram teknisk standard och regelverk inom respektive tekniska fackområden som stöd till förvaltningen i sitt samlade uppdrag.

Inom enheten ligger även elanläggningsansvaret för alla anläggningar inom Region Skåne. Förvaltningschefen har delegerat elanläggningsansvaret till elsäkerhetsspecialisten inom enheten.

Välkommen till oss på Regionfastigheter!

Arbetsuppgifter

Är du specialist inom el och brinner för att få dela med dig av din kunskap och erfarenhet? Då kan du vara den vi söker.

Rollen innebär att vara specialist och sakkunnig inom bland annat allmän el, belysningssystem och transportsystem. Du ansvarar för att utveckla, äga och råda över samtliga regionala och lokala IT- system för övervakning och styrning av elkraftsystemen som ingår i förvaltningens anläggningsansvar. Du ansvarar för och utvecklar, utvärderar samt utreder tekniska lösningar inom området allmän el. I tjänsten ingår även att ansvara för kompetensutveckling inom allmän el inom verksamhetsområde teknik.

Utöver ovanstående arbetsuppgifter ingår i huvudsak även:

• Att utveckla, äga och råda över samtliga regionala och lokala IT-tekniska elkraftssystem som ingår i förvaltningens anläggningsansvar.
• Att utarbeta/revidera eltekniska styrande dokument som strategier, riktlinjer och instruktioner.
• Att representera anläggningsägaren i större projekt och medverka som sakkunnig inom området allmän el.
• Att medverka i och stödja anläggningsägaren i framtagande av underhållsplaner och investeringsplaner inom allmän el.
• Att medverka i lokala elkommittéer.
• Att medverka vid framtagning av rutiner, strategier, regelverk och anvisningar för drift, skötsel, utförande och funktion för ägarens elanläggningar.
• Att medverka i och vara sammankallande för elsäkerhetsgruppen inom Regionfastigheter.
• Att medverka i brukargruppen el/tele/hiss inom den lokala PTS-organisationen (Program teknisk standard).
• Hantera avsteg inom PTS allmän el.

Kvalifikationer

Vi välkomnar dig som har högskole- eller universitetsutbildning med elteknisk inriktning. Alternativt har du annan likvärdig vidareutbildning i kombination med flerårig yrkeserfarenhet inom området. För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha elinstallatörbehörighet AL, vilken på sikt kommer att gå över till A. Du behöver ha stor erfarenhet av ansvar och arbete med elanläggningar med höga krav på tillgänglighet och säkerhet, till exempel från sjukhusmiljö, kraft-, process- eller tillverkningsindustri. Även erfarenhet kopplat till IT-system för elkraftsystem som till exempel SCADA- och PLC-system från liknande miljöer med höga krav på tillgänglighet och säkerhet är meriterande. Därutöver har du god datorvana och är bekväm med att arbeta med Officepaketet. Dina kunskaper i svenska språket är mycket goda, både i tal och skrift. Då resor i tjänsten förekommer krävs B-körkort.

Vi söker dig som är trygg och stabil samt har god självinsikt. För oss är det viktigt att du trivs med att samarbeta och kan arbeta bra tillsammans med människor inom olika miljöer och yrkeskategorier. Du relaterar till din omgivning på ett lyhört och smidigt sätt, är inlyssnande och har ett kommunikativt förhållningssätt. Eventuella konflikter hantera du på ett konstruktivt sätt. Det faller sig naturligt för dig att uttrycka dig på ett tydligt och välformulerat sätt, både i små och stora grupper. Vidare är du drivande, självgående och strukturerad, vilket innebär att du planerar arbetet i förväg, organiserar och prioriterar aktiviteter på ett effektivt sätt samt sätter upp och håller utlovade mål. Andra viktiga egenskaper är att du har lätt för att hitta nya angreppssätt, kommer med idéer samt utvecklar och utmanar traditionella angreppssätt. Din servicenivå är hög och du har förmåga att prioritera och lösa problem.

Varmt välkommen med din ansökan. Vi ser fram emot att lära känna dig!

Övrigt

Regionfastigheter bygger nytt, utvecklar och ansvarar för driften av 1,1 miljoner m2 i egna fastigheter och hyr ytterligare 500 000 m2 runt om i Skåne. Vi har ungefär 200 anställda med bred och stark kompetens inom byggprojektledning, teknik och fastighetsförvaltning.
Vårt arbete bidrar till ständigt bättre förutsättningar för vård, trafik och utveckling i Region Skåne.

Region Skåne står de närmaste åren inför stora fastighetsinvesteringar, framför allt på sjukhusområdena i Helsingborg, Malmö och Lund. Läs mer på www.skane.se/framtidenssjukvard

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

LIKNANDE JOBB

Elsäkerhetsverket...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Västerbottens län, Umeå