Länsstyrelsen i Norrbottens län är en statlig myndighet med kontor i Luleå och Jokkmokk. Länsstyrelsens ansvar omfattar myndighetsutövning, utveckling, förvaltning och samordning av länets olika intressen. Länsstyrelsen har också ett särskilt ansvar att samordna statliga myndigheters insatser i länet.

Vill du vara med och utveckla hållbara industrier i Norrbotten?

Arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter kommer främst att vara tillsynsarbete gentemot gruvverksamheterna i länet. Vissa prövningsfrågor enligt miljöbalken kommer även att ingå. Arbetet innebär i stor utsträckning externa kontakter med verksamhetsutövarna såväl som interna kontakter inom myndigheten då enheten ansvarar för att lämna samlade synpunkter från hela Länsstyrelsen avseende tillsyn och prövning. Dina närmaste arbetskamrater har erfarenhet av dessa arbetsuppgifter, uppgifter som under de senaste åren ökat i omfattning och därför behöver vi nu förstärka detta arbete.

Tillsynsarbetet innebär att du tillsammans med kollegorna, utifrån de tillstånd som finns ska:
• arbeta med att granska hur tillstånden följs,
• besöka verksamheterna och bland annat inspektera vidtagna åtgärder,
• handlägga och avgöra ärenden som förekommer, till exempel, anmälan från verksamhetsutövarna om ändringar av verksamheten och annan information i tillsynsarbetet,
• följa upp och kontrollera verksamhetsutövarnas egenkontroller,
• läsa och granska miljörapporter.

Arbetet innebär en del resande, som i stor utsträckning kan planeras i förväg. Även andra arbetsuppgifter inom miljöskyddsenheten kan bli aktuella.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:
• Teknisk/naturvetenskaplig utbildning på högskole- eller universitetsnivå motsvarande civil-ingenjör geovetenskap, eller annan för tjänsten relevant utbildning och/eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig,
• erfarenhet av arbete med miljöfrågor inom miljöbalkens område,
• god förmåga att kommunicera, både muntligt och skriftligt på svenska och engelska,
• Körkort.

Som person är du målmedveten och kan driva ärenden självständigt framåt tills de är avslutade, du har lätt för att samarbeta och ta in och bearbeta information och underlag från olika ämnesområden samt hög integritet. Vidare har du god analytisk förmåga och arbetar på ett strukturerat arbetssätt.

Det är en fördel om du har:
• erfarenhet av arbete med tillsyn och/eller prövning enligt miljöbalken,
• erfarenhet av arbete med miljöfrågor inom större industrier,
• erfarenhet av att leda och driva frågor samt göra objektiva och sakliga avvägningar mellan motstående intressen,
• har relevant erfarenhet från arbete vid länsstyrelse, annan myndighet eller kommun.

Arbetsprov kan bli aktuellt för dig som kallas på intervju.

Tjänsten är säkerhetsklassad enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Detta innebär att slutkandidaten innan en eventuell anställning kommer att genomgå en säkerhetsprövning som beroende på tjänst innefattar säkerhetssamtal, registerkontroll och- eller särskild personutredning.

Länsstyrelsen fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning:   Heltidheltid

enligt överenskommelse

Länsstyrelsen tillämpar 6 månaders provanställning.

Ansökan

Ansök senast:   2020-10-07

Referensnummer:   112-12377-20

Välkommen att söka genom att:

Lön

Löneform:   Månadslön

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen:   1

Kontakt

Kontaktperson: Anna-Carin Ohlsson, chef miljöskyddsenheten 010-225-53 91, 070-669 60 86 anna-carin.ohlsson@lansstyrelsen.se

Facklig företrädare

Fackliga företrädare för samhällsavdelningen nås via växeln 010-225 50 00 norrbotten@lansstyrelsen.se

Övrigt

Vi ser mångfald bland våra medarbetare som en självklarhet. Vi sätter också stort värde på dina kunskaper i lulesamiska, nordsamiska, meänkieli och finska eftersom de nationella minoritetsspråken finns representerade i vårt län.

I och med denna annons så har Länsstyrelsen slutligt bestämt val av annonsmedia.