FOI forskar för en säkrare värld. Så lyder vår vision som vi arbetar för att uppnå i allt vi gör. FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. FOI är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet och merparten av verksamheten är uppdragsfinansierad. Våra största uppdragsgivare är Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Regeringskansliet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Vi har även många uppdrag för andra statliga myndigheter, kommuner och företag inom främst krisberedskaps- och säkerhetsområdet. Inom FOI forskar vi kring säkerhet på alla samhällsnivåer - nationellt, regionalt och lokalt. FOI:s kunskap är dessutom efterfrågad internationellt och vi leder flera EU-projekt. Vår forskning genomförs både i ett långsiktigt perspektiv för kunskapsuppbyggande verksamhet och i mer kunskapstillämpande verksamhet. Då används forskning och utveckling, analyser med mera för att besvara mer kortsiktiga problemställningar från uppdragsgivarna. På FOI är vi cirka 1000 anställda, varav drygt 800 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap

Systemutvecklare inom mikrovågs- och radarteknik

Hur kan forskning inom mikrovågs- och radarteknik öka den svenska försvarsförmågan?

Vill du arbeta med modern teknik och tillämpad forskning tillsammans med andra experter?  FOI rekryterar och nu finns chansen att bidra till vår forskning inom området telekrig mot radarsystem.

Vad bidrar du med i arbetet  hos oss?

Vi söker dig som vill arbeta med tillämpad forskning och bidra till att vidareutveckla teknikområdet telekrig mot radarsystem. Vi utvecklar nya tekniska system och metoder för störning av och signalspaning mot radarsystem. Vi genomför exempelvis regelbundet olika typer av prov och försök mot fartyg, flygplan och drönare. Tekniken inom störning och signalspaning mot radarsystem utvecklas hela tiden och vi använder moderna, avancerade instrument och kretsar för att hela tiden ligga i teknikens framkant.

Dina arbetsuppgifter kommer huvudsakligen att vara fokuserade på teknisk utveckling, prov och försök samt tillämpad forskning med inriktning på radar och mikrovågsteknik. Arbetsuppgifterna är varierande med teknisk utveckling, mätningar och tester av hårdvara i labb och i fält men teoretiska moment med t.ex. analys och värdering av mätdata.

Exempel på arbetsuppgifter:

  • Utveckling av försökssystem och prototyper inom radarområdet
    för experiment och teknikutveckling
  • Mätning och funktionsverifiering av system för störning av radar
  • Analys och värdering av prestanda hos tekniska system inom området
  • Deltagande i labbförsök och fältförsök, samt analys och värdering

Du kommer att arbeta i en kreativ miljö med goda möjligheter att testa och utveckla dina egna idéer och metoder för att lösa olika problem och uppgifter. Utvecklingsarbetet på enheten är både praktiskt och teoretiskt. Här finns möjlighet att delta i hela utvecklingskedjan från problemformulering till slutleverans samt vid demonstrationer för våra uppdragsgivare. Du kommer att utveckla din kunskap och yrkesroll genom att delta och bidra i olika forskningsprojekt. Beroende på intresse och kunskap kommer möjlighet finnas att arbeta med olika uppgifter och på sikt utvecklas mot en roll med direkta kundkontakter och projektledning.

Har du den kompetensprofil vi behöver?

Vi söker dig som:
- är civilingenjör inom elektroteknik eller teknisk fysik, alternativt har en examen
   inom ett annat område som FOI bedömer som motsvarande.
- har minst grundläggande kunskap och erfarenhet av programmeringsspråk och
   utvecklingsverktyg som t.ex. C/C++ och Matlab.
- vill arbeta med teknik, tillämpad forskning och hårdvaruutveckling samt har
   ett intresse för elektronik och hårdvara.

Meriterande är kunskap och erfarenhet av:
- design och konstruktion av mikrovågsteknik
- utveckling och konstruktion inom radarområdet
- FPGA och VHDL
- kravsättning och design av kombinerade hård- och mjukvarusystem

Som person behöver du vara självgående, analytisk och strukturerad med god förmåga till samarbete, för att fungera väl i vår organisation. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Utöver dina tekniska/vetenskapliga kunskaper och dina personliga egenskaper behöver du ha mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.

Vi vill ta vara på alla dina kunskaper och intressen varför du gärna får beskriva dina andra kompetenser och intressen som du vill fortsätta att utveckla hos oss.

Vad erbjuder vi dig?

På FOI får du möjlighet att arbeta med frågor som är viktiga för både totalförsvaret och hela samhället. Tillsammans med andra får du möjlighet att skapa nya infallsvinklar och lösningar på komplexa frågor och se resultaten förverkligas hos våra uppdragsgivare. Din expertis bidrar till att viktiga samhällsfunktioner som exempelvis  Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap blir effektivare, kunnigare och starkare inom sina respektive områden. För att trivas i vår miljö bör du vara intresserad av att arbeta med utveckling av ny teknik och med den nya teknikens möjligheter att stärka försvar och säkerhet i Sverige.

Du kommer att ingå i enheten Telekrig mot radarsystem som tillhör avdelningen Ledningssystem. Läs gärna mer om vad vi gör: https://www.foi.se/om-foi/organisation/ledningssystem.html Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.

Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner,  läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html

Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via senast den 16 augusti!

För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Mathias Wilow. Fackliga företrädare är Nils Karlsson (Saco-S) och Johan Gustavsson (OFR/S – ST). Samtliga nås på 013-37 80 00.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).

 FOI-PERS-2020-258

LIKNANDE JOBB

image supply...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Kraftsystemanalytiker...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Systemförvaltare GIS/NIS


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Södertälje

Huvudsekreterare för...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Ämnesexpert...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Solna

Swecon söker senior...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Södermanlands län

Kemist inom...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Västra Götalands län, Göteborg