FOI forskar för en säkrare värld. Så lyder vår vision som vi arbetar för att uppnå i allt vi gör. FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. FOI är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet och merparten av verksamheten är uppdragsfinansierad. Våra största uppdragsgivare är Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Regeringskansliet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Vi har även många uppdrag för andra statliga myndigheter, kommuner och företag inom främst krisberedskaps- och säkerhetsområdet. Inom FOI forskar vi kring säkerhet på alla samhällsnivåer - nationellt, regionalt och lokalt. FOI:s kunskap är dessutom efterfrågad internationellt och vi leder flera EU-projekt. Vår forskning genomförs både i ett långsiktigt perspektiv för kunskapsuppbyggande verksamhet och i mer kunskapstillämpande verksamhet. Då används forskning och utveckling, analyser med mera för att besvara mer kortsiktiga problemställningar från uppdragsgivarna. På FOI är vi cirka 1000 anställda, varav drygt 800 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap

Operationsanalytiker med naturvetenskaplig/teknisk bakgrund

Är du naturvetare eller civilingenjör och intresserad av försvarsfrågor? Lockas du av att arbeta med komplexa frågor och vill aktivt bidra till Sveriges säkerhet? Har du dessutom erfarenhet av analysarbete eller praktisk erfarenhet från Försvarsmakten? Då kanske just du är den vi söker.

Vad bidrar du med i arbetet hos oss?

Som operationsanalytiker arbetar du med försvarsrelaterade frågeställningar i syfte att ta fram beslutsunderlag som kan bidra till ökad kvalitet och effektivitet i våra uppdragsgivares verksamhet. Arbetet utförs tillsammans med kollegor från FOI och våra uppdragsgivare, bl.a. Försvarsmakten. Det kan t.ex. avse bedömning av hot och risker, utveckling av olika typer av försvarsförmågor och strukturer, eller inriktning av framtida militära insatser nationellt och internationellt.

Uppgifterna innefattar både att snabbt kunna ta fram ett underlag i en akut fråga för uppdragsgivaren och mer långsiktiga arbeten med gott om tid för fördjupning och analys. Vi använder oss av olika operationsanalytiska metoder, där t.ex. krigsspel är ett viktigt verktyg för oss.

Vårt kontor är beläget i Kista, men i perioder kan du komma att vara utplacerad på hel- eller deltid i våra operationsanalytiska grupper vid Försvarsmakten för att ge direktstöd i deras arbete. Arbetet sker normalt i kontorsmiljö, men även tillfällen i fält eller i övningsverksamhet vid militära förband eller insatsområden kan förekomma. Periodvis kan det förekomma krav på tjänstgöring under obekväma arbetstider.

Har du den kompetensprofil vi behöver? 

Du som söker har lägst en magisterexamen, eller motsvarande, inom naturvetenskap alternativt är civilingenjör. Du har flerårig arbetslivserfarenhet inom analysarbete, forskning, studier eller inom Försvarsmakten. Du har ett genuint intresse för försvarsfrågor samt Försvarsmaktens problemställningar. Du har även god förmåga till framställning i tal och skrift på svenska och engelska.

Vi ser gärna att du har utbildning med inriktning mot något eller några av områdena matematik, statistik, optimeringslära, fysik, elektronik, maskinteknik, kemi eller produktionsteknik. Det är även meriterande om du har en bakgrund som officer och/eller har domänkunskap inom mark-, sjö- eller luftstridskrafterna alternativt ledning.

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper och färdigheter. Förutom att passa in i ovan angivna beskrivning är det avgörande att du har mycket god analytisk förmåga samt kan hantera och analysera komplexa problem. Du har god förmåga till självständigt arbete och att leverera efterfrågade resultat i tid. Du samarbetar bra med såväl kollegor som uppdragsgivare och du har en god förmåga att anpassa dig till nya roller och omständigheter samt förmåga att växla mellan det breda och det djupa perspektivet.

Vad erbjuder vi dig?

På FOI får du möjlighet att arbeta med frågor som är viktiga för både totalförsvaret och hela samhället. Tillsammans med andra får du möjlighet att skapa nya infallsvinklar och lösningar på komplexa frågor och se resultaten förverkligas hos våra uppdragsgivare. Din expertis bidrar till att viktiga samhällsfunktioner som exempelvis det civila och militära försvaret, samt Sveriges krisberedskap Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap blir effektivare, kunnigare och starkare inom sina respektive områden.

Avdelningen Försvarsanalys består av sju enheter och du kommer att ingå i enheten Förmågeutveckling. Läs gärna mer om vad vi gör: www.foi.se/om-foi/organisation/forsvarsanalys. Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.

Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: www.foi.se/jobba-hos-oss.  

Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev på svenska samt även gärna högskolebetyg via ansökningsknappen senast den 6 december! För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Marlene Johansson, enhetschef Förmågeutveckling. Fackliga företrädare är Jonas Clausen Mork (SACO) och Ann Ödlund (OFR/S – ST). Samtliga nås på 08-555 030 00.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning kommer den slutkandidat som är aktuell för tjänsten behöva lämna in vidimerade kopior på av oss angivna utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten.

Då vi är en myndighet betraktas inlämnade ansökningshandlingar som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.

LIKNANDE JOBB

Öhlins Racing AB söker...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Upplands Väsby

Sales Manager -...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Skåne län, Kristianstad

revaq-samordnare.


Mer info
& Ansökan
Sverige, Uppsala län, Uppsala

Teknisk förvaltare


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

BEST-samordnare


Mer info
& Ansökan
Sverige

Director...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Västmanlands län, Västerås

industrialisation...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Uppsala län, Uppsala

Svenska kraftnät söker...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

Öhlins Racing söker nu...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Upplands Väsby