FOI forskar för en säkrare värld. Så lyder vår vision som vi arbetar för att uppnå i allt vi gör. FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. FOI är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet och merparten av verksamheten är uppdragsfinansierad. Våra största uppdragsgivare är Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Regeringskansliet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Vi har även många uppdrag för andra statliga myndigheter, kommuner och företag inom främst krisberedskaps- och säkerhetsområdet. Inom FOI forskar vi kring säkerhet på alla samhällsnivåer - nationellt, regionalt och lokalt. FOI:s kunskap är dessutom efterfrågad internationellt och vi leder flera EU-projekt. Vår forskning genomförs både i ett långsiktigt perspektiv för kunskapsuppbyggande verksamhet och i mer kunskapstillämpande verksamhet. Då används forskning och utveckling, analyser med mera för att besvara mer kortsiktiga problemställningar från uppdragsgivarna. På FOI är vi cirka 1000 anställda, varav drygt 800 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap

FOI söker Forskare inom strukturmekanik- och materialteknik

Vill du ha möjlighet att få starta upp och delta i forskningsverksamhet inom flygområdet och sätta din prägel på utvecklingen av området?

Nu söker vi en Forskare/Expert inom området struktur- och materialteknik

Vad bidrar du med i arbetet hos oss?

Arbetsuppgifterna består i att utveckla förmåga att prediktera och bedöma flygande farkosters systemförmåga med huvudfokus på struktur- och materialfrågor. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att analysera systembegränsningar till följd av mekaniska och termiska laster samt andra materialkrav som påverkar funktionen, t ex signatur- och miljökrav. Arbetsuppgifternas omfattning spänner över snabba erfarenhetsbaserade uppskattningar till avancerade noggranna strukturanalyser av delkomponenter, ur ett multidisciplinärt perspektiv. Centralt är även förmågan att värdera kostnad mot systemförmåga vid införande av nya multifunktionella material och produktionsslösningar, ur ett livscykelperspektiv.

I din expertroll kommer du att vara en länk mellan forskning och tillämpning och kommer kontinuerligt att följa struktur- och materialteknikutvecklingen inom flygområdet, t ex hybridmaterial för högtemperaturtillämpningar samt moderna formgivnings- och tillverkningsprocesser för lättviktskonstruktioner. Du deltar aktivt i arbetet med att ta fram underlag för analyser samt bedömningar av resultaten samt att återföra slutsatser och insikter till det egna verksamhetsområdet samt till berörda angränsande verksamhetsområden. Arbetet kommer att ske i samverkan med övrig materialrelaterad verksamhet vid FOI. Arbetet innebär också nära samarbete och stöd till FMV och Försvarsmakten med det långsiktiga målet att resultat kan implementeras i materielanskaffningsprocessen.

Har du den kompetensprofil vi behöver?

Vi söker dig som är forskarutbildad eller motsvarande civilingenjör med gedigen erfarenhet inom området struktur- och materialteknik.  

För rollen krävs att du har branscherfarenhet inom flyg- eller försvarssektorn. Erfarenhet av moderna konstruktionsmaterial, strukturmekaniska analysverktyg och experimentell verksamhet är önskvärt. Erfarenhet av programutveckling och storskaliga strukturberäkningar är meriterande. Erfarenhet inom tillverkningsteknik är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och intresse för området. Du har god domänkunskap, integritet och även ett brett intresse för försvar-, flyg- och rymdteknik. Du är analytisk, initiativtagande, mål- och resultatinriktad samt trivs med att arbeta både självständigt och i grupp. Du har god förmåga att kommunicera klart och tydligt både i tal och skrift på svenska såväl som på engelska. Det är även meriterande om du har erfarenhet av projektledning för att effektivt kunna bidra till verksamhetsutveckling både internt på FOI men även mot våra uppdragsgivare.

Vad erbjuder vi dig?

På FOI får du möjlighet att arbeta med frågor som är viktiga för både totalförsvaret och hela samhället. Tillsammans med andra får du möjlighet att skapa nya infallsvinklar och lösningar på komplexa frågor och se resultaten förverkligas hos våra uppdragsgivare. Din expertis bidrar till att viktiga samhällsfunktioner som exempelvis  Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap blir effektivare, kunnigare och starkare inom sina respektive områden.

Du kommer att ingå i enheten Flyg- och rymdsystem som utgör en statlig industrioberoende expertresurs för Försvarsmakten, Regeringskansliet och andra myndigheter inom främst militära flyg- och rymdsystem. Enheten genomför välgrundade analyser av flyg- och rymdsystem, formulerar och studerar viktiga frågor och trender, förutser möjlig utvecklig och omsätter detta i kunskap, verktyg och förmågor som svarar mot uppdragsgivarnas behov idag och i framtiden. Inom flygområdet stödjer enheten Försvarsmakten med flygteknisk kompetens för taktisk och operativ värdering av luft-operationer. Enheten bedriver forskning och utveckling samt tillämpad verksamhet inom fyra discipliner; aerodynamik, strukturmekanik, flygmekanik samt flygfarkosters signatur. På rymdområdet stödjer enheten uppdragsgivare med expertstöd i form av bland annat beslutsunderlag och kravställning. Enheten bedriver också forskning inom området rymdlägesbild, vilket innebär att övervaka och karaktärisera satelliter och deras förmågor. Enheten deltar i internationella forskningssamarbeten, exempelvis inom EU:s ramprogram för forskning och innovation samt i arbetsgrupper inom GARTEUR, ESA och NATO. Enheten samarbetar även med nationella industrier inom både flyg- och rymdområdet.

Enheten tillhör avdelningen Försvars- och Säkerhetssystem, läs gärna mer om vad vi gör https://www.foi.se/om-foi/organisation/forsvars--och-sakerhetssystem.html

Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.

Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv.

Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner, läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html

Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 30 september 2020!

För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Neda Tooloutalaie. Fackliga företrädare är Staffan Lindgren (Saco-S) och Krister Söderberg (OFR/S – ST). Samtliga nås på 08-555 030 00.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585)

LIKNANDE JOBB

FOI söker Forskare...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm

FOI söker Forskare...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm