Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er myndighet og kompetanseorgan for atomsikkerhet, all bruk av stråling, naturlig stråling og radioaktiv forurensning i miljøet. DSA utfører oppgaver på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet. DSA står overfor økte utfordringer som fagdirektorat og har nylig gjennomført en betydelig omorganisering for å styrke og effektivisere sin virksomhet. Som et resultat av organisasjonsendringen vil DSA lyse ut nyopprettede lederstillinger på flere nivåer.

Seksjonssjef Atomsikkerhet

DSA står overfor økte utfordringer som fagdirektorat og har nylig gjennomført en betydelig omorganisering for å styrke og effektivisere sin virksomhet. Som et resultat av organisasjonsendringen lyses det ut nyopprettede lederstillinger på flere nivåer.  

Viktig samfunnsoppdrag – Atomsikkerhet

DSA søker nå en seksjonsleder som skal ha ansvar for fag, budsjett og personal i seksjon Atomsikkerhet som har sju medarbeidere. Seksjonen inngår i avdeling for Atomsikkerhet og kildeforvaltning. Den nyopprettede seksjonen er tillagt disse oppgavene:   

 • Bidra til å ivareta Norges forpliktelser i forbindelse med Konvensjonen om kjernefysisk sikkerhet.
 • Følge opp seksjonens virksomhetsområder i relevante internasjonale fora.
 • Bidra til å samordne forvaltnings- og tilsynsarbeidet overfor IFE med avdeling Strålevern og miljøforvaltning.
 • Ivareta og koordinere arbeidet knyttet til vår fagmyndighetsrolle overfor Forsvarsdepartementet.
 • Ansvar for å gjennomføre og kvalitetssikre forvaltning etter bl.a. atomenergiloven innenfor områdene atomsikkerhet og nukleært materiale.
 • Ansvar for å gjennomføre og kvalitetssikre forvaltning av anløp av reaktordrevne fartøyer til norske havner og farvann der Forsvarsdepartementet er ansvarlig departement.

Sentrale ansvarsområder og oppgaver i stillingen som seksjonsleder: 

 • Oppfølging av overordnede strategier for DSA gjennom ledelse av seksjonen.
 • Etablere mål og strategier for seksjonen innen rammene for overordnet strategi, budsjett og mandat og sikre at beslutninger blir iverksatt.
 • Personalledelse, prioritering av ressurser. 
 • Kartlegge kompetansebehovene og utvikle seksjonens kompetanse for å sikre at den er tilstrekkelig til at seksjonen kan løse sine ansvarsområder.
 • Utvikle effektiv drift i seksjonen.
 • Aktiv deltakelse i avdelingens ledergruppe.

Vi søker deg som er en fleksibel og positiv bidragsyter både faglig og sosialt. Du evner å bygge relasjoner og bidra til samhandling både internt og eksternt. Vi trenger en motiverende og samlende seksjonssjef, og det forventes at du arbeider for å bygge en god, felles vi-kultur. Du er ansvarsfull og selvstendig.    

Det forutsettes høyere utdanning på mastergradsnivå det og vil være en fordel med ledererfaring kombinert med kjennskap til offentlig forvaltning. Det er ønskelig med kompetanse innen seksjonens virkeområder herunder kunnskap og erfaring med sikkerhet/atomsikkerhet og/eller kjernefysikk/kjernebrensel. Det er en fordel med kunnskap om direktoratets øvrige arbeidsområder. Du må ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk, evt. være villig til språkopplæring i norsk/engelsk. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. 

Seksjonssjef vil rapportere til avdelingsdirektør for avdeling Atomsikkerhet og kildeforvaltning. Arbeidssted vil være ved DSA sitt hovedkontor på Østerås i Bærum.

Vi kan tilby en sentral og utfordrende stilling i en kompetanseorganisasjon med et viktig samfunnsoppdrag. Stillingen lønnes som 1211 Seksjonssjef, kr 790.000 - 850.000,-. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

Stillingen krever sikkerhetsklarering.  

Frem til søknadsfristens utløp vil søknader og henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Hvis du har et ønske om unntak fra offentlig søkerliste, må du begrunne dette i søknaden. Dersom vi ikke kan imøtekomme ønsket ditt, vil du bli kontaktet om dette og få mulighet til å trekke søknaden.  

DSA ønsker å speile hele samfunnet, og ha bredde og mangfold i arbeidsmiljøet. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne, samt fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring. 

Ta gjerne uforpliktende kontakt med fung. avd.direktør i DSA Solveig Dysvik, tlf. 917 12 181, eller Kristin Høy Lian i Amrop Delphi, tlf. 482 31 646.

LIKNANDE JOBB

Teknisk Chef


Mer info
& Ansökan
Sverige, Skåne län, Hässleholm

Avdelningschef –...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Gotlands län

Enhetschef till en av...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholms län, Stockholm