Blekinge Tekniska Högskola är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. BTH står för kvalitet och nytänkande och vill upplevas som ett öppet, spännande och kreativt lärosäte. Vi utvecklar ny kunskap genom vår forskning, som oftast sker i samverkan med omgivningen och med en tillämpning i sikte. Forskningen bidrar till en hållbar framtid, såväl direkt genom forskningsresultat som indirekt genom våra forskarutbildade och genom en forskningsanknuten grundutbildning. Vår styrka ligger i hur vi arbetar som en liten och självständig högskola. Vi kan och behöver vara öppna för förändringar, snabba i åtgärder, djärva i att bryta mönster och obenägna att klaga på yttre omständigheter. Vi kan inte vila på gamla lagrar utan måste bevisa att en ung högskola med ett strategiskt arbetssätt kan leverera hög kvalitet på forskning och utbildning inom angelägna områden. För att nå våra mål krävs motiverade och engagerade medarbetare som ges förutsättningar att leverera forskning och utbildning av högsta möjliga kvalitet. Arbetsmiljö och jämställdhet är självklara frågor på agendan och vi strävar efter ständiga förbättringar.

Doktorand inom strategisk hållbar utveckling med fokus på hållbar produktutveckling

Blekinge Tekniska Högskola är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. Vi söker nu en ny medarbetare som vill vara med att utveckla vår verksamhet. Låter det som din framtid?

Institutionen för strategisk hållbar utveckling arbetar med ledarskap och innovation för hållbar utveckling. Forskning, utbildning och samverkan sker med fokus på metodikstöd för företag, kommuner och andra organisationer som vill arbeta strategiskt med hållbar utveckling, det vill säga som vill bidra till hela samhällets omställning till hållbarhet på ett sätt som stärker den egna organisationen. Verksamheten attraherar partners och studenter från hela världen och bidrar starkt till BTH:s fokus på IT och hållbarhet.

Arbetsbeskrivning

I anställningen ingår att lära sig arbeta vetenskapligt och publicera resultat i vetenskapliga fora samt att medverka i projekt med i första hand svenska industripartners och i utvecklingen av forskningen inom hållbar produktutveckling.

Målet med forskningen är att öka industrins förmåga till integrering och implementering av hållbarhetsöverväganden i de tidiga produktutvecklingsfaserna genom förbättrat beslutsstöd i den dagliga ingenjörsmiljön. Doktoranden förväntas bidra speciellt till att:

 • Öka mognadsgrad och applicerbarhet för metoder och kriterier som utvecklas i samverkan med industripartners.
 • Utveckla ett modelleringsbaserat beslutsstödsystem som är tillämpbart i tidiga produktutvecklingsfaser.
 • Identifiera metoder för att kvantifiera, mäta och visualisera hållbarhetsprestanda av olika lösningar.
 • Genomföra beräkningar av indikatorer, samt använda systemanalytiska modeller och enklare former av programmering.

I doktorandanställningen ingår också annan tjänstgöring (max 20 %). Exempel på arbetsuppgifter kan vara medverkan i kursutveckling och undervisning inom hållbarhetsområdet samt olika former av administrativt arbete.

Behörighet

För tillträde till doktorandanställning krävs att den sökande är eller blir antagen till forskarutbildning. Behörig att antas till forskarutbildning är den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (7 kap. 39 § i högskoleförordningen (1993:100)). Den aktuella tjänsten gäller för forskarutbildningens tidigare del, d.v.s. till licentiatexamen.

Kvalifikationer

 • Högskoleexamen med inriktning mot något av följande eller liknande inriktning: design- och produktutveckling; energi- och miljö; maskinteknik; industriell ekologi; hållbar produkt- och tjänsteinnovation.
 • Beräkningskunskaper och viss kunskap/erfarenhet av programmering.
 • Kunskap om hållbar utveckling och produktutveckling.
 • Hög kommunikativ förmåga, bl.a. förmåga att muntligt och skriftligt presentera frågeställningar och resultat samt att facilitera workshops.
 • Förmåga att arbeta effektivt både självständigt och i grupp.
 • Pedagogisk förmåga och intresse för undervisning på högskola.
 • Mycket god färdighet i muntlig och skriftlig engelska och viss förståelse för svenska språket.

Önskade kvalifikationer

 • Förmåga att tillämpa verktyg- och metoder samt metodik inom produktutveckling- och modelldriven utveckling.
 • God färdighet i muntlig och skriftlig svenska.
 • Dokumenterad erfarenhet av samverkan med partners i industri och/eller samhälle.
 • Dokumenterad erfarenhet av produktutveckling.
 • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt arbete.

Tjänstgöringsort: Karlskrona
Tjänstgöringsomfattning: 100 %
Tillträde: Enligt överenskommelse, men gärna så tidigt som möjligt och senast september 2021.
Varaktighet: Doktorandanställning fram till licentiatexamen, vilket innebär 2,5 år om tjänsten är uppdelad i 80 % forskning och 20 institutionstid. Om möjligt, med hänsyn till t.ex. finansiering, kan anställningen förlängas ytterligare fram till doktorsexamen.
Lön: För högskolans doktorander tillämpas en enhetlig nationell lönetrappa, vilket innebär att lönen justeras i takt med gjorda framsteg i utbildningen.
Sista ansökningsdag: 2021-02-28

Du ansöker via vårt rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”ansök”. Anvisningar till sökande finns på https://www.bth.se/om-bth/lediga-tjanster/#section-anvisningar-till-sokande

BTH välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi arbetar aktivt för att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. 

Vi har valt medier för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare för rekryteringstjänster. 

Kontaktpersoner

Sven Borén, tf prefekt
+46 734-22 36 01
sven.boren@bth.se 

Sophie Hallstedt, Forskningsområdesledare för hållbar produktutveckling
0455-38 55 11
sophie.hallstedt@bth.se 

Mikael Åsman, Universitetsadjunkt, facklig representant (SACO)
+46 455-38 57 20
mikael.asman@bth.se 

Carina Petersson, Antagningshandläggare, facklig representant (OFR)
+46 455-38 50 28
carina.petersson@bth.se