Transitio

Transitio är ett bolag vars huvudsakliga verksamhet är att anskaffa och förvalta järnvägsfordon för passagerartrafik åt sina ägare samt vara sakkunniga rådgivare till dem inom våra verksamhetsområden. Våra ägare är 20 regioner och landsting i Sverige. Vi har för närvarande 145 spårfordon i vår flotta som vi via hyresavtal hyr ut till våra ägare för användning i deras regionala tågtrafik. 41 nya fordon på gång med leverans 2019-2021. Bolaget är inne i en expansiv och spännande period. Fler anskaffningsprojekt pågår för våra ägares räkning. Vår omsättning är ca: 650 MSEK/år. Vi är ett bolag med idag 20 kompetenta och engagerade medarbetare som sitter i centralt trevliga lokaler i Stockholm. Mer information om företaget finns att läsa på http://www.transitio.se