Swerim

Swerim är ett ledande metallforskningsinstitut som bedriver industrinära forskning och utveckling kring metaller och deras väg från råmaterial till färdig produkt. Swerim vill stärka industrins konkurrenskraft genom ökad produktkvalitet, högre resurseffektivitet och mer hållbara tillverkningsprocesser. Visionen är en fossilfri och cirkulär industri. Verksamheten finansieras dels via egna konsultintäkter och via anslag från främst EU och Vinnova och omsätter i dag ~250 Mkr. Swerim har ~200 anställda med verksamhet i Stockholm och Luleå. Läs mer på www.swerim.se