SSAB

SSAB är ett högspecialiserat globalt stålföretag som verkar i nära samarbete med kunderna. SSAB utvecklar höghållfasta stål och tillhandahåller tjänster för bättre prestanda och utifrån ett hållbarhetsperspektiv. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Nordic Exchange i Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. Huvudkontoret är i Stockholm, Sverige. SSAB har cirka 14 500 anställda i över 50 länder. Nettoomsättning: 76 Mdkr (2019).