Skills Rekrytering

Skills Rekrytering eller Skills som de flesta säger, är ett företag med utgångspunkt i Västerås och Mälardalen. Företaget etablerade sig på marknaden med ambitionen att bidra med sin syn på rekrytering och få människor och företag att växa tillsammans. Erbjudandet till kunder och kandidater ligger i just namnet Skills. Med Skills menas allt det som gör oss till de unika personer vi alla är; kunskap, färdighet och personlighet. Men Skills handlar även om kunders förmåga och att attrahera, utveckla och behålla rätt personer i verksamheten. Skills gör detta möjligt genom att jobba nära kunder och ofta i långsiktiga samarbeten där målet är att attrahera, rekrytera och behålla de lämpligaste medarbetarna med rätt Skills.