Mantena AS

Mantena AS er den største leverandøren av vedlikeholdstjenester til togoperatører i Norden. Som spesialist på vedlikehold av skinnegående kjøretøy, viderefører Mantena en lang tradisjon innen jernbanedrift i Norden. Vår kompetanse favner i dag alt fra de største og tyngste lokomotivene, til de minste og mest avanserte komponentene. Hovedkontoret til Mantena er i Oslo mens vedlikeholdsenhetene er fordelt på flere steder i Norge og Sverige. Vår kjernekompetanse er kunnskap og erfaring med materiellet som skal vedlikeholdes, evne til leveranse og punktlighet samt evne til nytenkning. Vår ambisjon er å kontinuerlig styrke posisjonen i Norden som en nytenkende aktør i en stadig mer fremtidsrettet bransje.