Kungliga Tekniska högskolan KTH

KTH - i människans tjänst för morgondagens samhälle KTH bedriver utbildning och forskning som kännetecknas av dynamik, nyskapande och handlingskraft. På KTH blir du en del av en verksamhet som har en lång tradition av ledande forskning och utbildning. Här samarbetar experter, pedagoger, studenter, tekniker och administratörer. Människorna är det mest intressanta med KTH. Våra anställda och våra studenter har vitt skilda kunskaper, erfarenheter och talang. Tillsammans för vi kunskapen framåt. Målmedvetet arbetar vi för att förbättra den värld vi lever i. Hos oss får du möjlighet att ge liv åt dina idéer och samtidigt bidra till morgondagens samhälle. Oavsett position får du ta stort eget ansvar på en arbetsplats med en stark kollegial gemenskap. Som anställd omfattas du av många förmåner och utvecklingsmöjligheter.

Lediga jobb

Stipendier för forskarstuderande/postdoktorer till längre projekt samt övriga utlysningar

http://nyteknik.rektek.se/assets/uploads/Borggård_varbi.jpg

VIKTIG ARENA FÖR KUNSKAPSUTVECKLING

Vi på KTH har ett tydligt uppdrag: att forska, utbilda och förmedla kunskap.

Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla grenar inom teknik samt arkitektur, energi och miljö, industriell ekonomi och samhällsutveckling. Vi har en lång tradition av att ligga i teknikens framkant, är landets största anordnare av teknisk utbildning på högskolenivå och svarar idag för en tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk forskning. Vår ambition är att hitta smarta, hållbara lösningar på dagens och morgondagens utmaningar.

Som universitet är vi en statlig myndighet. Det innebär att vi ska bidra till att bedriva den verksamhet- och tillämpa de lagar- som regering och riksdag har beslutat om, på ett tillgängligt, rättsäkert och effektivt sätt.

Läs mer om KTH