Expando AB

Expando AB är ett ISO 9001: 2015 certifierat företag. Vi tillhandahåller elektroniska komponenter och systemprodukter för försvar-, rymd-, och flygindustrin. I över tjugo år har vi levererat avancerade tekniska produkter till ledande företag i de nordiska länderna, Tyskland och Storbritannien. Bland våra kunder kan nämnas Saab, Kongsberg och BAE. Vårt mål är att fortsätta att bygga långvariga relationer och vara våra kunders prioriterade partner i utvalda länder och affärsområden. Se mer på vår hemsida, https://www.expando.se/ och vår LinkedIn, https://www.linkedin.com/company/expando-ab/ Vårt kontor ligger nära Mörby Centrum med goda kommunikationsmöjligheter. Expando ingår i koncernen Tisenhult-gruppen som är ett familjeföretag som driver och utvecklar företag med ledande positioner inom unika nischer. Tisenhult-gruppen tror att vägen till framgång bygger på bärkraftiga affärsidéer, motiverade medarbetare samt en tydlig vision och företagsfilosofi. Läs mer på www.tisenhult.se