Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket är en tillsynsmyndighet med huvudkontor i Kristinehamn. Tillsynskontor finns även i Umeå, Stockholm och Hässleholm. Totalt är vi cirka 55 medarbetare. Vårt uppdrag är att arbeta för elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), det vill säga att vi har en hög elsäkerhet, trygg och störningsfri el i Sverige. Vi utfärdar föreskrifter om elsäkerhet och EMC för elektriska anläggningar samt elektrisk materiel. Vi kontrollerar att elprodukter som finns på marknaden är säkra att använda. Efterlevs inte reglerna kan vi utfärda försäljningsförbud. Våra elinspektörer kontrollerar elinstallationer i byggnader och anläggningar. De hjälper även till vid utredningar av elolyckor och elbränder. Vi utövar också tillsyn av elinstallatörer och elinstallationsföretag runt om i Sverige. Vår vision är trygg och störningsfri el.

Elsäkerhetsverket har drygt 50 medarbetare med placering i Kristinehamn, Umeå, Hässleholm och Stockholm. Huvudkontoret ligger i Kristinehamn.

Elsäkerhetsverket vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv.

Här kan du läsa mer om myndigheten och våra olika verksamheter samt vilka anställningsvillkor och förmåner vi erbjuder så kan du göra det på vår webbplats http://www.elsakerhetsverket.se