Cesab Rekrytering AB

Cesab Rekrytering AB är sedan 1985 en ledande aktör inom rekrytering och ledarutveckling. Sedan dess har Cesab genomfört uppdrag inom Executive Search, urval och ledarförsörjning i såväl privat som offentlig verksamhet. Vår affärsidé är att identifiera, attrahera, utvärdera och utveckla de nyckelpersoner som kan bidra till att skapa en effektiv och lönsam verksamhet.