ARBETSGIVARE

Läs mer om arbetsgivarna!


Läs mer

Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket är en tillsynsmyndighet med huvudkontor i Kristinehamn. Tillsynskontor finns även i Umeå, Stockholm och Hässleholm. Totalt är vi cirka 55 medarbetare. Vårt uppdrag är att arbeta för elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), det vill säga att vi har en hög elsäkerhet, trygg och störningsfri el i Sverige. Vi utfärdar föreskrifter om elsäkerhet och EMC för elektriska anläggningar samt elektrisk materiel. Vi kontrollerar att elprodukter som finns på marknaden är...


Läs mer

FMV

FMV

Vi upphandlar, utvecklar och levererar materiel och tjänster till det svenska försvaret. I vår vision ”Rätt materiel för ett starkare försvar” ryms vårt arbete och våra leveranser till Försvarsmakten av allt från helikoptrar, ubåtar, stridsflygplan och snörade kängor till kompasser, radarstationer, pansarterrängbilar och kuddar. Bredden i vårt uppdrag ger dig möjligheten att jobba med spännande innehåll, människor och projekt.


Läs mer

FOI Totalförsvarets Forskningsinstitut

FOI Totalförsvarets Forskningsinstitut

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten...


Läs mer

Fujitsu

Fujitsu

Som medarbetare hos Fujitsu möter du ny och spännande teknik. Artificiell intelligens, IoT, Big Data, Hybrid IT och mycket mer. Men ännu viktigare är att du får se bortom tekniken. Fokusera på den konkreta nyttan för våra kunder, för samhället och för medborgare.


Läs mer

Kungliga Tekniska högskolan KTH

Kungliga Tekniska högskolan KTH

KTH - i människans tjänst för morgondagens samhälle KTH bedriver utbildning och forskning som kännetecknas av dynamik, nyskapande och handlingskraft. På KTH blir du en del av en verksamhet som har en lång tradition av ledande forskning och utbildning. Här samarbetar experter, pedagoger, studenter, tekniker och administratörer. Människorna är det mest intressanta med KTH. Våra anställda och våra studenter har vitt skilda kunskaper, erfarenheter och talang. Tillsammans för vi kunskapen framåt....


Läs mer

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har en central roll i miljöarbetet och arbetar pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Vi ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning. Naturvårdsverket eftersträvar en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald. Vi ser att medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter är en viktig förutsättning för detta. Inför...


Läs mer

Studsvik

Studsvik

Studsvik offers a range of advanced technical services to the global nuclear power industry. Studsvik’s business focus areas are fuel and materials technology, reactor analysis software and technical platforms for handling, conditioning and volume reduction of radioactive waste. The company has over 70 years nuclear technology and radiological service experience. Studsvik has 510 employees in 7 countries and the company’s shares are listed on the Nasdaq Stockholm.


Läs mer

Svemin

Svemin

Svemin är branschorganisationen för den svenska gruv- och mineralnäringen. Vi representerar cirka 40 företag med drygt 13 000 anställda inom produktion, prospektering, teknik- och serviceleverantörer. Svemins uppdrag är att ge medlemsföretagen bästa möjliga konkurrensförutsättningar. Vi bevakar branschens intressen i samband med utvecklingen av policys och lagar i Sverige och inom EU.